ΠΥΛΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το πρωτότυπο Ελληνικό Λογισμικό ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ είναι ιδιοκτησία της επιχείρισης hitechPC (www.hitechpc.gr) και διανέμεται μέσω της ιστοσελίδας www.mastermad.gr. Αποτελεί δημιουργία του Δρος Δημητρίου Νικ. Καραπιστόλη τέως καθηγητή Ανάλυσης Δεδομένων του Α.Τ.Ε.Ι.Θεσσαλονίκης

Η αποστολή μας

Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να παρουσιάσει αναλυτικά τα εξής θέματα:

α) Την αναγκαιότητα των μεθόδων της ανάλυσης δεδομένων στη μελέτη πληθυσμών με την χρήση δειγμάτων, δίχως a priori υποθέσεις σχετικά με την συμπεριφορά του φαινομένου που εξετάζεται, όπως αυτές αναδεικνύονται κυρίως από την Γαλλική Σχολή.

β) Την συνοπτική περιγραφή των πολυδιάστατων παραγοντικών μεθόδων ήτοι της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών του Γάλλου καθηγητή Jean Paul Benzecri, της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης βάσει των αλγορίθμων FACOR και VACOR, της Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες, της Ανάλυσης των Τάξεων, της Σημειομετρίας των Lebart, Piron, Steiner, της Παραγοντικής Διακριτικής Ανάλυσης με βάση την μετρική του Mahalanobis, της Ιεραρχικής Ανάλυσης και της Συνεπαγωγικής Στατιστικής του Γάλλου καθηγητή Regie Gras, η οποία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελληνική βιβλιογραφία. Για να γνωρίσετε τις μεθόδους ακολουθείστε τον σύνδεσμο ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ/ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

γ) Την επεξεργασία πινάκων αξιολόγησης.

δ) Τις δημοσιευμένες εργασίες του Δρος Δημητρίου Καραπιστόλη σε διεθνή περιοδικά και Συνέδρια είτε ως κύριου συγγραφέα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στην Ελληνική, Αγγλική και Γαλλική γλώσσα, που αναφέρονται σε εφαρμογές των παραπάνω μεθόδων, για την καλύτερη κατανόηση της χρησιμότητάς τους.

ε) Μία πύλη επικοινωνίας ερευνητών με κοινά ενδιαφέροντα που σχετίζονται κυρίως με μεθόδους έρευνας αγοράς χρησιμοποιώντας πολυπαραγοντικές στατιστικές αναλύσεις.

στ) Για περισσότερη ενημέρωση ακολουθείστε τον σύνδεσμο ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΠΥΛΗ.

Πυλη της Αναλυσης Δεδομενων

Η αναγκαιότητα της χρήσης των μεθόδων της Πολυδιάστατης Στατιστικής Ανάλυσης προς επίλυση κυρίως των οικονομικών φαινομένων είναι πρόδηλη από την πληθώρα των εφαρμογών που θα παρουσιαστούν στο παρόντα ιστότοπο. Η σύνδεση που υπάρχει μεταξύ αρχών και νόμων της Φυσικής και των αρχών που διέπουν τις μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων είναι και αυτή εμφανής, όταν ανατρέξει κανείς κυρίως στα διάφορα κείμενα που παρουσιάζονται.

Όταν εκπονούσα την διδακτορική μου διατριβή την περίοδο 1993-1996 με θέμα «Δημιουργία λογισμικού για την επιλογή του φερέγγυου χαρτοφυλακίου με μεθόδους της ανάλυσης δεδομένων», δεν φανταζόμουν ότι την ίδια εποχή δημιουργείτο ένα ρεύμα σκέψεων από επιστήμονες που στόχευε να λύσει τα προβλήματα της Οικονομίας με την χρήση των αρχών και των νόμων της Φυσικής, βάζοντας τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός νέου επιστημονικού κλάδου, την Οικονομική Φυσική (Econophysics). Η διατριβή είχε ως αντικείμενο την ανάλυση της Χρηματιστηριακής Αγοράς των Αθηνών, καθώς και την κίνηση των εισηγμένων μετοχών αποκλειστικά με μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων. Για καλή μου τύχη στην επιτροπή αξιολόγησης της διατριβής συμμετείχαν καθηγητές με προοδευτικές απόψεις πάνω σε θέματα οικονομίας.

Τα επτά μέλη της επιτροπής ήταν: οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Παπαδημητρίου Γιάννης, Κάτος Αναστάσιος, Πέκος Γεώργιος, οι οποίοι αποτελούσαν την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, και ο τότε Επίκουρος και νυν Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Συριόπουλος Κωνσταντίνος, από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ο καθηγητής Χατζηκωνσταντίνου Γεώργιος, καθώς και από το Πολυτεχνείο Κρήτης οι καθηγητές Σίσκος Γιάννης και Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος, οι οποίοι χαρακτήρισαν την διατριβή Άριστη και πρωτοποριακή. Με τη διατριβή διατυπώθηκε για πρώτη φορά, ότι γενικώς μια χρηματιστηριακή αγορά αποτελεί ένα ανοικτό σύστημα, το οποίο για την μελέτη του απαιτούνται εργαλεία όπως αυτά προσφέρονται από την Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση.

Στη συνέχεια με το βιβλίο μου «Φερέγγυο χαρτοφυλάκιο, Συνθετική προσέγγιση της εξέλιξης των χρηματιστηριακών τιμών των μετοχών» εκδόσεις Ανικούλα Θεσσαλονίκη 1999, στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η σύνδεση των οικονομικών φαινομένων με τις αρχές της Φυσικής, ιδιαίτερα με τις αρχές της θερμοδυναμικής, όπου για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενδεχομένως και στην παγκόσμια βιβλιογραφία, έγινε η διατύπωση της θεωρίας ότι δηλαδή η χρηματιστηριακή αγορά αποτελεί θερμοδυναμικό σύστημα (§ 4.7 σελ. 129). Η παρουσίαση αυτή αποτελεί ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός το οποίο εντάσσει το συγκεκριμένο πόνημα σε συνδυασμό με την διατριβή, δίχως καμία αμφιβολία στο πεδίο της Οικονομικής Φυσικής, αποτελώντας ένα σκαπανέα του νέου αυτού κλάδου της Οικονομίας. Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω, αναφέρω πέντε ενδεικτικές εργασίες σε συνεργασία με ορισμένους από τους προαναφερόμενους καθηγητές, που ανακοινώθηκαν εκείνη την περίοδο σε Πανελλήνια και Διεθνή συνέδρια, τα οποία στη συνέχεια δημοσιεύθηκαν σε Πρακτικά Συνεδρίων, σε επιστημονικά περιοδικά και επιστημονικούς τόμους.

 • Καραπιστόλης Δ. και Παπαδημητρίου Γ. (1994) «Κατάρτιση φερέγγυου χαρτοφυλακίου, από μετοχές του Χ.Α.Α με την μέθοδο της ταξινόμησης κατ’ αύξουσα ιεραρχία και την χρήση του λογισμικού VACOR» 4o Διεθνές Συνέδριο. Νέες τεχνολογίες, Επιχείρηση και Οικονομία. που διοργανώθηκε από την Εταιρεία Οικονομολόγων 7-9 Απριλίου 1994 στη Θεσσαλονίκη. Πρακτικά Συνεδρίου σελ.269-295
 • Καραπιστόλης Δ , Κάτος Α, και Παπαδημητρίου Γ. (1994) «Κατάρτιση φερέγγυου χαρτοφυλακίου με μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένων». 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (ΕΣΙ) στη Λευκωσία 5-7 Μαΐου 1994 Κύπρος. Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 90-97
 • D. Karapistolis, C. Siriopoulos, I. Papadimitriou and R. Markellos (1995) «Proposal for the Composition of a Solvent Portfolio with Chaos Theory and Data Analysis». Στο 14ο European Conference on operational Research που διεξήχθη στα Ιεροσόλυμα 3-6 Ιουλίου 1995 στο Ισραήλ και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό τόμο «Operational Tools in the Management of Financial Risks» σελ.3-15 με Editor τον Κ. Ζοπουνίδη, από τον εκδοτικό οίκο Kluwer Academic Publishers
 • Καραπιστόλης Δ και Παπαδημητρίου Γ. (1996) «Συμβολή της χαοτικής θεωρίας στον προσδιορισμό των παραγόντων που περιγράφουν τη χρηματιστηριακή αγορά των Αθηνών» 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (ΕΣΙ) στη Ξάνθη 18-20 Απριλίου 1996. Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 156-165
 • Καραπιστόλης Δ. και Χατζηκωνσταντίνου Γ. (2002) «Η χρηματιστηριακή αγορά ως θερμοδυναμικό σύστημα». Επιθεώρηση Οικονομικών επιστημών Τεύχος 2, σελ. 47-66
 • Ξαφνικά μετά από 15 χρόνια έλαβα πρόσκληση συμμετοχής στο Διεθνές Συνέδριο Οικονομικής Φυσικής στην Καβάλα 2-3 Ιουνίου 2011.

  Το κείμενο της πρόσκλησης ήταν το εξής:

  «Η Οικονομική Φυσική ή ΟικονομοΦυσική (EconoPhysics) είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο έρευνας σύμφωνα με το οποίο γίνεται εφαρμογή αρχών και νόμων της φυσικής με σκοπό να λυθούν προβλήματα που αφορούν την Οικονομία. Έτσι, αρχές και νόμοι της Φυσικής από το πεδίο της Στατιστικής Φυσικής, της μη Γραμμικής Δυναμικής (Θεωρίας του Χάους), των Νευρωνικών Δικτύων και της Ασαφούς Λογικής βρίσκουν εφαρμογή κυρίως σε προβλήματα χαρακτηρισμού και προτυποποίησης οικονομικών συστημάτων καθώς και στην πρόβλεψη χρονοσειρών οικονομικών μεγεθών.

  Στα μέσα του 1990 επιστήμονες φυσικοί που εργάζονταν στο αντικείμενο της στατιστικής μηχανικής αποφασίζουν να εφαρμόσουν αρχές και μεθοδολογίες προκειμένου να λύσουν σύνθετα προβλήματα που θέτει η οικονομία και ειδικότερα οι χρηματοπιστωτικές αγορές. Έτσι, γεννιέται ένα νέο επιστημονικό πεδίο η Οικονομική Φυσική. Το πρώτο συνέδριο έγινε στην Ινδία το 1995 και η εναρκτήρια συνάντηση για Econophysics διοργανώθηκε 1998 στη Βουδαπέστη από τους János Kertész και Imre Kondor. Σήμερα, φαίνεται ότι η Οικονομική Φυσική συγκεντρώνει την προσοχή ολοένα και περισσότερων ερευνητών αφού φαίνεται ότι βοηθά στην ανάλυση και επίλυση οικονομικών προβλημάτων.

  Στα μέσα του 1990 επιστήμονες φυσικοί που εργάζονταν στο αντικείμενο της στατιστικής μηχανικής αποφασίζουν να εφαρμόσουν αρχές και μεθοδολογίες προκειμένου να λύσουν σύνθετα προβλήματα που θέτει η οικονομία και ειδικότερα οι χρηματοπιστωτικές αγορές. Έτσι, γεννιέται ένα νέο επιστημονικό πεδίο η Οικονομική Φυσική. Το πρώτο συνέδριο έγινε στην Ινδία το 1995 και η εναρκτήρια συνάντηση για Econophysics διοργανώθηκε 1998 στη Βουδαπέστη από τους János Kertész και Imre Kondor. Σήμερα, φαίνεται ότι η Οικονομική Φυσική συγκεντρώνει την προσοχή ολοένα και περισσότερων ερευνητών αφού φαίνεται ότι βοηθά στην ανάλυση και επίλυση οικονομικών προβλημάτων.

  Στην Ελλάδα το αντικείμενο της Οικονομικής Φυσικής είναι σχετικά άγνωστο, με μόνο λίγους ερευνητές να έχουν ασχοληθεί μέχρι σήμερα με αυτό. Στην προσπάθεια ανάδειξης αυτού του αντικειμένου στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, θα πραγματοποιηθεί στην Καβάλα στις 2-3 Ιουνίου 2011 Διεθνές Συνέδριο στην Οικονομική Φυσική (International Conference on EconoPhysics-ICE) που διοργανώνεται από το ΤΕΙ Καβάλας. Τα θεματικά πεδία του Συνεδρίου είναι τα εξής:

  1. 1.Chaos and Order In Economy
  2. 2.Non-linear Dynamics and Econometrics
  3. 3.Neural Networks and Economy
  4. 4.Thermodynamic Approach of Economy
  5. 5.Markets as Complex Adaptive Systems – Evolutionary Economics
  6. 6.Physics of Risk
  7. 7.Statistical and probabilistic methods in Economics and Finance
  8. 8.Econophysics of Stock and other Markets
  9. 9.Complex socio-economic networks
  10. 10.Nonadditive entropy and nonextensive statistical mechanics in socio-economics
  11. 11.Agent-based models: Theory and Simulations

  Υποβολή εργασιών θα γίνεται έως τις 30 Απριλίου 2011. Οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές και παρουσιασθούν θα περιληφθούν στο περιοδικό Journal of Science ant Technology Review (jestr.org). Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η αγγλική.

  Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

  Καθηγητής Λ. Μαγκαφάς»

  Η πρόσκληση δεν με άφησε αδιάφορο και σε συνεργασία με τον συνάδελφο του Τμήματος Γιώργο Σταλίδη παρουσιάστηκε η εργασία με το παρακάτω θέμα : "Factor Data Analysis and econophysics: application in market segmentation"

  Dimitrios Karapistolis and George Stalidis Department of Marketing, Alexandrian Technological Educational Institute of Thessaloniki

  ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

  Πεποιθήσεις ενός αυθεντικού Αναλυτή Δεδομένων

  Εδώ ο ενδιαφερόμενος θα βρει σχετικές πληροφορίες που αφορούν:

  α)τις μεθόδους πολυπαραγοντικής στατιστικής ανάλυσης που επεξεργάζεται το λογισμικό MAD

  β)τις δημοσιευμένες εργασίες με το λογισμικό MAD του καθηγητή Δρος Δ. Καραπιστόλη

  Επίσης θα ανακαλύψει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις Μεθόδους Ανάλυσης Δεδομένωνπου που σχετίζονται κυρίως με την Γαλλική Σχολή την οποία δημιούργησε ο Γάλλος καθηγητής Jean Paul Benzecri του Πανεπιστημίου P. et M. Curie (Jussieu Paris VI) Εκεί είχα την τύχη να γαλουχηθώ σε νέους τρόπους αντίληψης της πραγματικότητας από τον κορυφαίο αυτό καθηγητή και φιλόσοφο, θαυμαστή του Αριστοτέλη, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά εις το να αλλάξω συλλογιστική σε θέματα πρακτικής προσέγγισης της στατιστικής μεθοδολογίας.

  1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MAD

  3. ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ εφαρμογών της Ανάλυσης Δεδομένων

  4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ της Ανάλυσης Δεδομένων

  5. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ των Τετραδίων Ανάλυσης Δεδομένων

  6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

  7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MAD

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

  Δρ. Δημήτριος Νικ. Καραπιστόλης

  Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες του καθηγητή Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων Δρος Δημητρίου Νικ. Καραπιστόλη.

  Υπηρέτησε για 38 χρόνια την Ανώτατη Εκπαίδευση.

  Κατά την περίοδο 13/12/1976-14/5/1980 υπηρέτησε στο νυν Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ως βοηθός στη έδρα της Στατιστικής και στην περίοδο από 15-5-1980 έως 31-8-2014 ως καθηγητής στο τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, νυν Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης . Πατήστε ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες.

  ΑΝΑΦΟΡΕΣ στο έργο του συγγραφέα

  ΒΙΒΛΙΑ του συγγραφέα

  ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ του συγγραφέα

  Official Web Site MAD

  ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ

  logoMAD

  JEAN PAUL BENZECRI

    Το πρόγραμμα M.A.D (Μéthodes d' Analyse des Données) δημιουργήθηκε το 1993 από τον Καθηγητή Δρ. Δημήτριο Νικ. Καραπιστόλη στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ M.A.D

  Οι οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το λογισμικό M.A.D Version 7.0, εισάγουν τον χρήστη αρχικά στη φιλοσοφία της ανάλυσης και της διαχείρισης δεδομένων και στη συνέχεια με κείμενα και εικόνες καθοδηγούν τον χρήστη στη σωστή διαχείριση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

  Ενδεικτικές οδηγίες του M.A.D παρουσιάζονται στο παρακάτω βίντεο

  Σημείωση:Εάν δεν παίζει το video ίσως ο browser σας δεν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη μορφή αρχείου. Εναλλακτικά επιλέξτε το πλήκτρο (ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAD στο YOYTUBE)

  ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ MAD

  Ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει μια παλαιότερη έκδοση του λογισμικού MAD (version 4.0), καθ' όλα λειτουργική,η οποία εγκαθίσταται μόνο σε περιβάλλον windows XP σε συνδυασμό με το Office 2003, έτσι έχει μια γεύση των δυνατοτήτων της νέας έκδοσης 7.1 της οποίας τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην εταιρεία hitechPC

  ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ την παλαιότερη έκδοση 4.0

   

  ΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ M.A.D

  Το λογισμικό M.A.D διατίθεται εγκατεστημένο σε επώνυμα, αξιόπιστα refurbished (ανακαινισμένα-grade Α-)laptop επώνυμων εταιρειών, υψηλών προδιαγραφών στη τιμή των 450€ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%). Στην ειδική περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί διαφορετικά χαρακτηριστικά η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του. Για μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας η τιμή ανέρχεται σε 360€ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)

  Σημείωση: Υπάρχει δυνατότητα πληρωμής σε τρεις δόσεις, εφόσον η αγορά πραγματοποιηθεί με πιστωτική κάρτα.

  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ του LAPTOP

  π.χ DELL Latitude Επεξεργαστής: Core I3 2.3 GHz, Μνήμη RAM: 4 GB, SSD :240 GB, SATA Οπτικός Δίσκος: DVD-ROM Με κάθε αγορά του λογισμικού M.A.D, πραγματοποιείται ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση στο χώρο μας. Σε κάθε άλλη περίπτωση μετά από επικοινωνία μέσω email.

  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

  Η εταιρεία hitechPC
  www.mastermad.gr
  Ελληνικη Εταιρια Ανάλυσης Δεδομένων

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MAD 

  Το πρόγραμμα παρουσιάζει τρεις (3) διαφορετικές ενότητες διαχείρισης των δεδομένων και δύο άλλες γενικού ενδιαφέροντος

  Α.ΑΡΧΕΙΑ

  Β.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

  Γ.ΜΕΘΟΔΟΙ

  Δ.ΔΙΑΦΟΡΑ

  Ε.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Ακολουθεί περιγραφή των διαδικασιών κάθε ενότητας

  Α. ΑΡΧΕΙΑ

  I.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

  1. Νέο αρχείο

  2. Άνοιγμα αρχείου

  2.1 Δεδομένων

  2.2 Πίνακα Burt

  2.3 Λογικού πίνακα 0-1

  3.Λήψη εξωτερικών δεδομένων

  3.1 Από EXCEL

  3.2 Από SPSS

  II.Έλεγχος τιμών
  IIΙ.Αντίγραφο ασφαλείας
  IV.Διαγραφή αρχείου
  V.Αδειασμα κάδου
  VI.Εξοδος

  B.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

  I. ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΑ

  1.ΠΟΣΟΤΙΚΑ

  1.1 Ανάλυση μεταβλητής

  1.2 Έλεγχοι υποθέσεων

  1.2.1 Έλεγχος προσαρμογής

  1.2.2 Έλεγχος ανεξαρτησίας

  1.2.3 Έλεγχος ομοιογένειας

  1.2.4 Έλεγχος ομοιότητας

  1.2.5 Έλεγχος συντελεστή ρ

  1.3 Ανάλυση της διακύμανσης

  1.3.1 Επίδραση ενός παράγοντα

  1.3.2 Με αλληλεπίδραση δύο παραγόντων

  1.3.3 Με ποσοστά

  1.3.4 Διακριτική ικανότητα κάθε μεταβλητής

  1.4 Χρονολογικές σειρές

  1.4.1 Γραμμικές

  1.4.2 Χαοτικές

  1.4.3 Επεξεργασία του πίνακα K(I,J)

  1.5 Παλινδρόμηση

  1.5.1 Απλή παλινδρόμηση

  1.5.2 Καμπυλόγραμμη

  1.5.3 Πολλαπλή παλινδρόμηση

  1.6 Συσχέτιση

  1.6.1 Απλή συσχέτιση

  1.6.2 Συσχέτιση ομαδοποιημένων παρατηρήσεων

  1.6.3 Συντελεστής κατά τάξεις του Sperman

  1.7 Μη παραμετρικοί έλεγχοι

  1.7.1 Έλεγχος του Mann-Whitney

  1.7.2 Έλεγχος του προσήμου

  1.7.3 Έλεγχος του Kruskal-Wallis

  1.7.4 Έλεγχος του Wilcoxon

  1.7.5 Έλεγχος ανεξαρτησίας του Friedman

  1.8 Στατιστικοί πίνακες

  2.ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

  2.1 Διερεύνησης ψήφου

  2.2 Αδιάκριτης ερώτησης

  3.ΠΟΙΟΤΙΚΑ

  3.1 Διάγραμμα

  3.2 Δείκτης του Gini

  II.ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΑ

  1. Δημιουργία πίνακα BURT

  2. Υπολογισμός παραμέτρων

  3. Ταυτοποίηση ετικετών-τιμών

  4. Έλεγχος ύπαρξης ύποπτων τιμών

  5. Τριδιάστατοι πίνακες

  6. Σημειομετρία

  6.1 Σημειομετρικοί πίνακες

  6.2 Πίνακες αποστάσεων

  7. Αποστάσεις με την μετρική Χ2

  7.1 Αντικείμενα σε 2 ομάδες

  7.2 Αντικείμενα σε 3ομάδες

  7.3 Αντικείμενα σε 5 ομάδες

  8. Αποστάσεις με την Ευκλείδεια μετρική

  8.1 Μεταξύ μεταβλητών

  8.2 Μεταξύ αντικειμένων

  8.3 Σύνδεση μεταβλητών-αντικειμένων

  8.4 Με την χρήση της μεταβλητής z

  8.5 Σύνδεση Μεταβλητών-Αντικειμένων με mindis

  9. Πίνακες p ποσοτικών μεταβλητών

  9.1 Επεξεργασία πίνακα BURTx

  9.2 Μελέτη πίνακα nxp

  9.3 Επεξεργασία πίνακα διπλής εισόδου

  9.4 Συσχέτιση p ποσοτικών μεταβλητών

  9.5 Σύμπτυξη διαβαθμίσεων 5βαθμιας κλίμακας Likert

  9.6 Αντικατάσταση αδιευκρίνιστων απαντήσεων (ΔΓ/ΔΑ)

  9.7 Εξαγωγή αρχείου με τις ύποπτες απαντήσεις

  9.8 Ομογενοποίηση πίνακα

  9.9 Διαμόρφωση πίνακα κλάσεων CAH

  10.Πίνακες (IXJ) με κλίμακες αξιολόγησης

  10.1 Προβολή του πίνακα αξιολόγησης

  10.2 Μετατροπή του (IXJ) σε πίνακα συμπτώσεων

  10.3 Μετατροπή του (IXJ) σε πίνακα (J-,J+)

  10.4 Μετατροπή του Ιx(J-xJ+) σε πίνακα συμπτώσεων

  10.5 Δημιουργία συγκριτικού πίνακα αξιολόγηση

  10.6 Μετατροπή λογικού πίνακα 0-1 σε πίνακα κωδικών

  III. ΚΕΙΜΕΝΑ

  1.Κατανομή λέξεων κειμένου

  2.Εύρεση λέξης

  3.Λεξάριθμοι

  Γ. ΜΕΘΟΔΟΙ

  1. Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών

  2. Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες

  3. Ανάλυση Τάξεων

  4. Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση

  5. Διακριτική Παραγοντική Ανάλυση

  6. Συνεπαγωγική Στατιστική

  7. Ιεραρχική Ανάλυση

  Δ. ΔΙΑΦΟΡΑ

  1.Αριθμομηχανή

  2. Σημειωματάριο

  3.Αναζήτηση εικόνων

  4. Τυχερά παιχνίδια

  5. Ημερολόγιο 1900-2100

  Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

  Ο χρήστης παίρνει διάφορες πληροφορίες που αφορούν την δημιουργία του λογισμικού MAD

  Συχνες ερωτήσεις

  Ερώτηση 1 : Τι περιλαμβάνει η Ανάλυση Δεδομένων

  Ο John Tukey ήταν αυτός που διαχώρισε πρώτος την Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση από την Κλασική Στατιστική, δίνοντας την ονομασία Ανάλυση Δεδομένων και την παρουσίασε ως ανεξάρτητη επιστήμη. Σύμφωνα με αυτόν η Ανάλυση Δεδομένων περιλαμβάνει:

  1. Τρόπους σχεδιασμού και συλλογής των δεδομένων προκειμένου η ανάλυση να καταστεί πιο εύκολη, ορθή και ακριβής.

  2. Διαδικασίες ανάλυσης.

  3. Τεχνικές ερμηνείας και αποτελέσματα

  Ερώτηση 2 :Για ποια δεδομένα είναι απαραίτητη η χρήση μεθόδων ανάλυσης δεδομένων. ;

  Για τα ποιοτικά δεδομένα

  Ερώτηση 3 :Τι περιλαμβάνει το λογισμικό MAD ;

  Περιλαμβάνει Κλασικές στατιστικές μεθόδους ανάλυσης, όπως έλεγχοι υποθέσεων, ανάλυση της διακύμανσης, απλή και πολλαπλή παλινδρόμηση, χρονολογικές σειρές, μη παραμετρικούς ελέγχους κ.λ.π, καθώς και οκτώ μεθόδους πολυπαραγοντικής στατιστικής ανάλυσης δεδομένων, όπως η Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών, η Κύριες Συνιστώσες, η Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση, η Ανάλυση Τάξεων, η Διακριτική Παραγοντική Ανάλυση, η Διακρίνουσα Ανάλυση, η Συνεπαγωγική Στατιστική και η Ιεραρχική Ανάλυση. Το μενού περιλαμβάνει και πλείστες όσες διαδικασίες μετασχηματισμού των δεδομένων πριν τεθούν σε εφαρμογή οι διάφορες μέθοδοι ανάλυσης, όπως η δημιουργία ενός λογικού πίνακα 0-1, ή ενός πίνακα BURT και διαδικασίες επεξεργασίας πολυδιάστατων πινάκων, όπως η μετατροπή ενός τρισδιάστατου πίνακα δεδομένων σε πίνακα κατάλληλο προς στατιστική επεξεργασία.

  Ερώτηση 4 :Τι προσφέρει η μέθοδος KARAP;

  Προσφέρει το παραγοντικό χώρο 1x2x3 με το οποίο εντοπίζονται τα "ορφανά" αντικείμενα.

  Ερώτηση 5 : Τι είναι τα «ορφανά» αντικείμενα;

  Τα ορφανά αντικείμενα είναι τα σημεία εκείνα που στον τριδιάστατο υποχώρο δεν συνδέονται με καμιά μεταβλητή. Συνεπώς είναι ένα στοιχείο προς διερεύνηση.

  Ερώτηση 6 :Τι ακριβώς επιτυγχάνεται με την μέθοδο KARAP;

  Η μέθοδος KARAP εξασφαλίζει στον ερευνητή συμπαγείς κλάσεις, ως προς την μοναδικότητα της συμπεριφοράς των αντικειμένων κάθε συστάδας μεταβλητών, αφού περιλαμβάνει μόνο αντικείμενα των οποίων το προφίλ συνδέεται με συγκεκριμένες μεταβλητές της κάθε συστάδας.

  Ερώτηση 7 : Πότε κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος KARAP;

  Κρίνεται σκόπιμο, όταν πρόκειται να ερευνηθεί η σύνδεση των αντικειμένων με συγκεκριμένες μεταβλητές. Με την μέθοδο KARAP Θα χρησιμοποιηθεί αφενός το σύνολο των παραγόντων που προκύπτουν μετά την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών, αφετέρου θα χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένη διαδικασία ταξινόμησης, αφού προηγουμένως ο ερευνητής εντοπίζει την μοναδικότητα της σύνδεσης των αντικειμένων εντός των κλάσεων με κάθε διαβάθμιση των μεταβλητών, ερμηνεύοντας με ευκολότερο τρόπο την συμπεριφορά του συνόλου των αντικειμένων.

  Ερώτηση 8 : Τι απεικονίζουν τα διαγράμματα ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗ;

  Με τα διαγράμματα Καραπιστόλη απεικονίζεται παραστατικά ο τριδιάστατος υποχώρος στο επίπεδο, ώστε ο ερευνητής να μην χρειάζεται να πραγματοποιήσει ταξινόμηση ,για να μην συγχέει γειτονικά σημεία τα οποία ανήκουν σε διαφορετικούς υποχώρους του R3.

  Ερώτηση 9 : Τι ακριβώς επιτυγχάνεται με την μέθοδο BENKAR;

  Με την μέθοδο BENKAR αξιολογούμε την ταξινόμηση Ν αντικειμένων που προήλθε από την εφαρμογή της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης με την μέθοδο FACOR είτε την μέθοδο VACOR.

  Ερώτηση 10 : Τι επιτυγχάνεται με την μηχανή μάθησης SVM;

  Με την μηχανή μάθησης SVM αξιολογείται αντικειμενικά κάθε μορφή ταξινόμησης με οποιαδήποτε μετρική και αν δημιουργήθηκε, βοηθώντας τον ερευνητή στη σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ δύο διαφορετικών μεθόδων ταξινόμησης, αλλά και στην διαπίστωση της ομοιογένειας των κλάσεων κάθε ταξινόμησης.

  Πυθαγορειος ακαδημια

  Εμπνευστής: Dr. Δημήτριος Ν. Καραπιστόλης

  Η Πυθαγόρειος Ακαδημία έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει ερευνητές οι οποίοι θα αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια να πραγματοποιούν έρευνες οι οποίες θα βασίζονται στο Πυθαγόρειο θεώρημα σε συνδυασμό με την μέθοδο της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών, δημιουργία του Γάλλου καθηγητή Jean Paul Benzecri. Η κύρια συνεισφορά της Ακαδημίας στον Ελλαδικό χώρο, συνίσταται στο ότι συγκεντρώνει τις δύο βασικές μεθόδους της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών και της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης, όπως αυτές εφαρμόζονται από την Γαλλική Σχολή, σε μία μόνο διαδικασία, την μέθοδο KARAP, εφαρμόζοντας το Πυθαγόρειο Θεώρημα στον Ευκλείδειο ν-διάστατο διανυσματικό χώρο Rν.

  Για περισσότερες πληροφορίες συνέχεια ΕΔΩ 

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Η ιστοσελίδα www.pylimad.gr είναι προσωπική ιστοσελίδα του Δρος Δημητρίου Νικολάου Καραπιστόλη

  Όποιος ενδιαφέρεται να παραγγείλει το λογισμικό MAD οφείλει να επικοινωνήσει μέσω του WEBMASTER (www.mastermad.gr ιστότοπος ο οποίος είναι ιδιοκτησία της εταιρείας hitechPC (www.hitechpc.gr)

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ hitechPC

  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Νικόλαος Δημητρίου Καραπιστόλης

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αγίου Δημητρίου 113 Θεσσαλονίκη Τ.Κ 54634

  Α.Φ.Μ: 039476994

  ΤΗΛ & FAX :2310212319

  ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

  ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ 9.30-15.00

  ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.30-15.00 και 18.00-21.00

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με τον WEBMASTER


  Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία hitechPC με mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση hitechpcgr@gmail.com για να του παρασχεθεί οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με το λογισμικό M.A.D χωρίς καμία υποχρέωση.

  Για να απαντηθεί το email στο κείμενο που θα συνταχθεί εκτός των άλλων θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:

  1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΟ
  2. ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
  3. ΙΔΙΟΤΗΤΑ
  4. ΤΗΛΕΦΩΝΟ (σταθερό & κινητό)

  Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ

  MADGROUP

  To project MAD αποτελεί ένα ενημερωτικό εγχείρημα για τις δυνατότητες που παρουσιάζει σε επιστημονικό και επιχειρηματικό πεδίο το πρωτότυπο Ελληνικό λογισμικό MAD

  Η παρουσίαση του Project

  Για πληρέστερη ενημέρωση ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ σε PDF το project