ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

-D.A.M- Data Analysis for Mediation

Το πρωτότυπο Ελληνικό Λογισμικό ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (www.diamesolabisi.gr) είναι ιδιοκτησία της επιχείρισης hitechPC (www.hitechpc.gr) και διανέμεται μέσω της ιστοσελίδας www.mastermad.gr

Το λογισμικό DAM ανήκει στην ομάδα των εφαρμογών της Ανάλυσης Δεδομένων που υλοποιούνται μέσω του λογισμικού MAD.

Αποστολή μας είναι να ενημερώσουμε τους διαπιστευμένους διαμεσολαβητές για τις δυνατότητες που παρουσιάζονται με τις εφαρμογές των μεθόδων της Ανάλυσης Δεδομένων, όταν πρόκειται να επεξεργαστούν πολυδιάστατα ποιοτικά δεδομένα τα οποία απαιτούν την νομική συμβολή του διαμεσολαβητή.

Εγγύηση της αποτελεσματικότητας αποτελούν οι εξειδικευμένες δυνατότητες της πολυδιάστατης στατιστικής, καθώς η ανάλυση με συγκεκριμένες προδιαγραφές δυναμώνει την διαπραγματευτική δυνατότητα του διαμεσολαβητή, ώστε να αυξήσει την πιθανότητα επιτυχούς κατάληξης μιας διαμεσολάβησης.

  • Παρουσίαση του video στο YouTube