ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το περιεχόμενο αυτού του πονήματος αποτελεί ένα πανόραμα εφαρμογών πληθους πολυπαραγοντικών στατιστικών μεθόδων που κατέγραψε ο καθηγητής στα 38 χρόνια διδακτικής και ερευνητικής δουλειάς. Παρουσιάζονται 60 εφαρμογές των μεθόδων που αφορούν την Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών, την Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόμηση, την Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες, την Ανάλυση των τάξεων, την Διακριτική Παραγοντική Ανάλυση, την Ιεραρρχική Ανάλυση, την Συνεπαγωγική Ανάλυση. Στο παράρτημα θα παρουσιαστούν εργασίες του στην Αγγλική γλώσσα,σε συνεργασία με άλλους ερευνητές,μία πολύ σημαντική εργασία στα Ελληνικά από την κόρη του Ειρήνη Καραπιστόλη, βασικό τεκμήριο για την ισχή των μεθόδων KARAP και BENKAR, καθώς και την εργασία που παρουσίασε στο μεταπτυχιακό μάθημα Ανάλυση Δεδομένων του καθηγητή J.P. Benzecri, η οποία δημοσιεύθηκε στο επίσημο Γαλλικό περιοδικό Les Cahiers de l'Analyse des Donnees. Οι εργασίες αυτές παρουσιάστηκαν σε διάφορα συνέδρια και δημοσιεύθηκαν σε Ελληνικά και ξένα περιοδικά διεθνούς κύρους, οι οποίες παρουσιάζουν τις ξεχωριστές δυνατότητες συνεργασίας των μεθόδων της Ανάλυσης Δεδομένων, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες της επιστήμης της πληροφορικής και όχι μόνο.

Κατεβάστε ΕΔΩ τα Περιεχόμενα