ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Α. ΣΠΟΥΔΕΣ-ΤΙΤΛΟΙ

A.1 Διδάκτωρ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Ημερομηνία λήψης του διπλώματος η 31η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1996. Ο τίτλος της διατριβής μου είναι «Δημιουργία λογισμικού για την κατάρτιση φερέγγυου χαρτοφυλακίου με μεθόδους της ανάλυσης δεδομένων». Η έναρξη του χρόνου της διατριβής έγινε στις 4/10/93. Το γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στα επιστημονικά πεδία της Στατιστικής, της Ανάλυσης Δεδομένων, της διαχείρισης χαρτοφυλακίων μετοχών εισηγμένων εταιρειών σε χρηματιστήρια. Βαθμός ΑΡΙΣΤΑ

A.2 Διπλωματούχος του Τμήματος Μεταπτυχιακών σπουδών του κλάδου Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. Ημερομηνία λήψης του διπλώματος η 9η ΝΟΕΜΒΡΙΟY 1988.Βαθμός ΑΡΙΣΤΑ

A.3 Πτυχιούχος Μαθηματικός της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ημερομηνία λήψης του πτυχίου 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟY 1973.Βαθμός ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ.

A.4 Διεύθυνση ΔΙΕΦΕΣ του ΥΠΕΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 1984-85, ενέκρινε την αποστολή μου για μετεκπαίδευση στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ του Πανεπιστημίου PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS VI) των Παρισίων (ΓΑΛΛΙΑ). Στο Πανεπιστήμιο αυτό υπό την καθοδήγηση του καθηγητού J.P Benzecri, παρακολούθησα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Β.ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

B.1 Από τις 15/4/1980 έως 31/8/2014 υπηρέτησα ως εκπαιδευτικό προσωπικό στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του καθηγητή από το 1989 έως το 2014

B.2 Βοηθός στην έδρα της Στατιστικής της ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ νυν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ από 13/12/76 έως 15/5/80..

Γ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Tο επιστημονικό μου έργο περιλαμβάνει την διδακτορική μου διατριβή, τρία λογισμικά το MAD, που αφορά αναλύσεις δεδομένων με μεθόδους πολυπαραγοντικής στατιστικής ανάλυσης, το PPM που αφορά μελέτη χρηματιστηριακών μετοχών, το MFM που αφορά μελέτη Αμοιβαίων Κεφαλαίων βάσει δικής μου πρωτότυπης μεθοδολογίας, δέκα βιβλία και δύο μονογραφίες, δημοσιεύσεις μετά από κρίση σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχές με ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια, επιστημονικός υπεύθυνος σε ερευνητικά προγράμματα και πλήθος αναφορών στο επιστημονικό μου έργο.

Γ.1 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Γ.1.1 Τίτλος διατριβής: «Δημιουργία λογισμικού για την κατάρτιση φερέγγυου χαρτοφυλακίου με μεθόδους της ανάλυσης δεδομένων» Παρουσιάστηκε στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. PDF

Γ.1.2 Οδηγίες χρήσης του λογισμικού SPA

Το λογισμικό Solvent Portfolio Analysis (-S.P.A-) συνοδεύει την διδακτορική διατριβή. Αντικείμενο του προγράμματος αυτού είναι η κατάρτιση του φερέγγυου χαρτοφυλακίου χρησιμοποιώντας μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων. Λειτουργεί σε περιβάλλον MS-DOS και είναι γραμμένο σε γλώσσα GW BASIC

Γ.2 ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

Γ.2.1 Το πρόγραμμα M.A.D (MÉTHODES D΄ ANALYSES DES DONNÉES PDF

Γ.2.2 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ PDF

Γ.3 ΒΙΒΛΙΑ

Γ.4 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Γ.5 ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Γ.6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Γ.6.1 Διετέλεσα επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Τεχνολογίες Ανάλυσης Δεδομένων και Διαχείρισης Γνώσης στο σχεδιασμό τουριστικών προϊόντων» στα πλαίσια του προγράμματος «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ» την χρονική περίοδο 1/4/2012-31/8/2014, το οποίο χρηματοδοτήθηκε με 75.000 ευρώ από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων-Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Γ.6.2 Διετέλεσα επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Διερεύνηση των απόψεων των νέων μεταξύ 18 και 35 ετών για τους πιθανούς κινδύνους της υγείας τους από την χρήση των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα από την κινητή τηλεφωνία και το Internet», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Τ.Ε.Ι.Θ, το έτος 2009

Γ.6.3 Διετέλεσα επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών του Α.Τ.Ε.Ι.Θ για τις εντυπώσεις που έχουν σχετικά με τις σπουδές που πραγματοποιούν στο ίδρυμα και τις μελλοντικές προσδοκίες που τους προσφέρει η απόκτηση του πτυχίου σε συνδυασμό με τον ψυχισμό που αναδύεται από την καθημερινότητα που βιώνουν», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Τ.Ε.Ι.Θ, το έτος 2008

Γ.6.4 Διετέλεσα επιστημονικός Υπεύθυνος στο πιλοτικό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Αξιολόγηση των υπηρεσιών του Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» από τους ασθενείς χρήστες των υπηρεσιών του» το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την 4Η ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης το οποίο υλοποιήθηκε το έτος 2008

Γ.6.5 Συμμετείχα στο ερευνητικό πρόγραμμα του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο : «Καινοτομίες στη Διαχείριση Παραγωγής-Οργάνωση Επιχειρήσεων μέσω Logistic-Information Technology-Τηλεματικής» το οποίο είναι ενταγμένο στα πλαίσια της Κοινοτικής πρωτοβουλίας ADAPT- Προσαρμογή του εργατικού δυναμικού στη Βιομηχανική μεταβολή. Έτος 2000

Γ.6.6 Συμμετείχα σε ομάδα εργασίας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα FORCE το έτος 1994

Γ.6.7 Διετέλεσα επιστημονικός υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο εγκρίθηκε από το ΥΠΕΠΘ με την Υ.Α Ε5/295 12/2/1991 με τίτλο «Συνθετική προσέγγιση της εξέλιξης των χρηματιστηριακών τιμών» το οποίο έλαβε επίσης έγκριση συνέχισης με την Υ.Α Ε5/289 5/2/1992

Γ.6.8 Συμμετείχα σε ομάδα εργασίας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PETRA το έτος 1990

Γ.6.9 Συμμετείχα στην ερευνητική ομάδα του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙΘ υπό την αιγίδα του ΥΠΕΠΘ με την Ε5/3710 16/8/90,η οποία ασχολήθηκε με την «Οργάνωση Μάρκετινγκ των βιομηχανικών επιχειρήσεων της περιοχής Θεσσαλονίκης»

Γ.6.10 Διετέλεσα επιστημονικός υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα «Σύνδεση ΑΕΙ-ΤΕΙ με επιχειρήσεις» το έτος 1989

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Από την 16η Μαΐου 1980 έως την 31η Αυγούστου 2014 δίδαξα στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης τα εξής μαθήματα:

Δ.1 ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

1. Ανάλυση Δεδομένων

2. Στατιστική Επιχειρήσεων

3 Οικονομικά Μαθηματικά

4.Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ

5.Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙΙ

6.Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων

7.Σύγχρονη Τεχνολογία-Πολυμέσα

8.Διαχείριση χαρτοφυλακίων

9.Αμοιβαία Κεφάλαια

10.Τεχνική Ανάλυση Χρηματοοικονομικών προϊόντων

Δ.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Δ.2.1 Ανέπτυξα το λογισμικό M.A.D το οποίο χρησιμεύει για μελέτη επιστημονικών ερευνών με μεθόδους της ανάλυσης δεδομένων. Χρησιμοποιείται στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ του Ε! εξαμήνου. Ο κώδικας του προγράμματος παρουσιάζεται στον τόμο με τίτλο "ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ M.A.D" αναπτυγμένο σε 334 σελίδες μεγέθους Α4. PDF

Δ.2.2 Ανέπτυξα το λογισμικό P.P.M το οποίο χρησιμεύει στη μελέτη της εξέλιξης των χρηματιστηριακών τιμών των μετοχών και στη διαχείριση των χαρτοφυλακίων, χρησιμοποιώντας μεθόδους της Τεχνικής Ανάλυσης. Χρησιμοποιήθηκε στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ του Ζ! εξαμήνου. Ο κώδικας του προγράμματος παρουσιάζεται στον τόμο με τίτλο " ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ P.P.M " αναπτυγμένο σε 156 σελίδες μεγέθους Α4 PDF

Δ.2.3 Ανέπτυξα το λογισμικό M.F.M για την μελέτη και διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εφαρμόζοντας την πρωτότυπη μεθοδολογία του "Επιμερισμού των Αποδόσεων" η οποία χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση Α/Κ. Χρησιμοποιήθηκε μαζί με το λογισμικό P.P.M στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ του Ζ! εξαμήνου. Ο κώδικας του προγράμματος παρουσιάζεται στον τόμο με τίτλο " ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ M.F.M " αναπτυγμένο σε 88 σελίδες μεγέθους Α4 PDF

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ε.1 Διετέλεσα Προϊστάμενος του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης τα ακαδημαϊκά έτη 1998-2000, 2006-2008 και 2008-2010

Ε.2 Από το έτος 1993 μέχρι και το 2012 υπήρξα Τομεάρχης του Τομέα Πληροφορικής και Τεκμηρίωσης καθώς και Υπεύθυνος του εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Πολυμεσικών Εφαρμογών