ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ

logoMAD

JEAN PAUL BENZECRI

Ως γνωστόν η βασικότερη μέθοδος της Ανάλυσης Δεδομένων, όπως αυτή παρουσιάστηκε από τον Γάλλο καθηγητή JEAN PAUL BENZECRI, δημιουργώντας την Γαλλική Σχολή η οποία είναι αντίστοιχη της Αγγλικής DATA ANALYSIS,είναι η Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (Analyse Factorielle des Correspondances -AFC-).Η διατύπωση της μεθόδου έχει ως μαθηματικό υπόβαθρο την Γραμμική Άλγεβρα, όπου τοποθετώντας τα δεδομένα σ'ένα διδιάστατο πίνακα (nxp), μετατρέπει τις n γραμμές και τις p στήλες σε διανύσματα του χώρου Rp ή Rn αντίστοιχα. Η θεώρηση αυτή καθιστά το Πυθαγόρειο θεώρημα ως το κυρίαρχο εργαλείο διερεύνησης των σχέσεων που διέπουν τις γραμμές και τις στήλες, τις περισσότερες φορές μη διαφαινόμενες εκ των προτέρων. Η δυνατότητα αυτή καθιστά την συγκεκριμένη μέθοδο κυρίαρχη κυρίως για την ανάλυση ποιοτικών δεδομένων, τα οποία δεν επεξεργάζονται με τις κλασικές στατιστικές μεθόδους.

Το ΓΙΑΤΙ είναι τόσο σπουδαίο αυτό το θεώρημα δεν έχετε παρά να διαβάσετε το παρακάτω άρθρο που δημοσιεύει η ιστοσελίδα AMFIPOLI NEWS με τίτλο "Μια ωδή στο Πυθαγόρειο θεώρημα".ΕΔΩ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Στην ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε σε μορφή Power Point την περιγραφή των μεθόδων της Πολυπαραγοντικής Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων. Όποιος επιθυμεί να έχει πλήρη πρόσβαση στα αντικείμενα που αναπτύσσονται πρέπει να ανατρέξει στο βιβλίο μου «ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ» Εκδόσεις Α. Αλτιντζή

1. ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Power Point

2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ Power Point

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ Power Point 

4. ΑΝΙΟΥΣΑ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Power Point

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Power Point

6. ΣΗΜΕΙΟΜΕΤΡΙΑ Power Point 

7. ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ Power Point

8. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Power Point

9. ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Power Point

10. ΣΥΝΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Power Point

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΉ Δρος. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗ

11. ΜΕΘΟΔΟΣ KARAP pdf

12. ΜΕΘΟΔΟΣ BENKAR pdf

 

ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΑ 18 ΤΕΥΧΗ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΔΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΉ Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗ

Με την παρουσίαση αυτή γίνεται μία προσπάθεια να αποτυπωθεί:

Tο έργο που προσφέρουν στους νέους επιστήμονες ΤΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων) με την ποικιλία των θεμάτων που διαπραγματεύονται 212 συγραφείς σε 202 δημοσιευμένες εργασίες στο σύνολο των 18 τευχών.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ