ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ

Από τα μέλη της Ελληνικής Εταιρίας Ανάλυσης Δεδομένων

SITE RG by D.KARAPISTOLIS

Από ResearchGate

Μέχρι 31/3/2019

ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Από ResearchGate

TOP ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Από Google Scholar

Δείτε πόσο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 22 ερευνητικές μου εργασίες

που είναι δημοσιευμένες στο ResearchGate

σε σύγκριση με το έργο άλλων ερευνητών που συμμετέχουν στην ίδια πλατφόρμα

Δείτε την 1η εικόνα ΕΔΩ

Δείτε την 2η εικόνα ΕΔΩ

Δείτε την 3η εικόνα ΕΔΩ