ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MAD

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΜΕΡΗ

  • ΤHΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «ΑΡΧΕΙΟ»
  • ΤHΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ»
  • ΤHΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «ΜΕΘΟΔΟΙ»
  • ΤHΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «ΔΙΑΦΟΡΑ»
  • ΤHΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ»

    ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

    Για να λάβετε τα κείμενα που αφορούν τις οδηγίες επικοινωνείστε στο τηλέφωνο της hitechPC 2310212319